Akman leder det kurdiske menneskerettighetsprosjektets Skandinavia-kontor. Han arbeider som førsteamanuensis ved institutt for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.

— Vi må huske at politikk har sitt eget regnskap og sitt eget språk. Det er lett å bruke heftige slagord uten alt for mye innhold. Saddam Hussein er en av de store fiender av islam. Jeg tolker ikke protestene som støtte til Saddam. De er uttrykk for en generell krigsmotstand. Men hvis amerikanerne klarer å ta vekk Saddam uten alt for store ødeleggelser, alt for mange sivile døde, alt for mye lidelse og elendighet for det irakiske folket, vil amerikanerne få sympatien tilbake.

— Så protestene er ikke støtte til Saddam?

— Holdningen blant de fleste muslimer er nok at de sier nei til krig, men ja til å få vekk Saddam. Hans regime har forstyrret og plaget de fleste av nabolandene i årevis.

— Hvordan er stemningen i Kurdistan?

— Jeg har nettopp snakket med min far som bor på den tyrkiske siden av grensen. Alle er redde. Ingen vet hva som skjer. Min far sa at alt er som en tåke. Og som vi kurdere sier: Hvem er ulven i tåken? Ingen vet. Først når tåken letter kommer ulven til syne.

Iran-protest først

Irans utenriksminister Khamal Kharrazi var tidlig ute med å fordømme det amerikanske angrepet. Han sa krigen mot Irak vil få uforutsigbare konsekvenser og koste mange uskyldige mennesker livet.

Senere fulgte lignende utsagn fra en rekke av statene i området. Og det brøt ut demonstrasjoner i flere av de større byene.

Spesielt heftig var ordbruken i Indonesia og Malaysia. Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land. Landets president, Megawati Sukarnoputri sa i går at Indonesia tok kraftig avstand fra det ensidige angrepet på Irak. Og regjeringen oppfordret FNs sikkerhetsråd til å be USA og landets allierte om å stoppe krigen. Indonesia er blant USAs beste venner i Asia, men har hele tiden advart mot å angripe Irak.

Aldri fred for amerikanerne

Reaksjonene blant muslimske organisasjoner og ledere i landet er sterke. Rundt 2.000 demonstrerte mot USAs ambassade i hovedstaden Jakarta, og myndighetene frykter voldelig uro.

— Dette er ikke et angrep mot Irak, men mot menneskeheten, sier Syafii Maarif, leder for den moderate muslimske bevegelsen Muhammadiyah, med rundt 30 millioner tilhengere.

Muslimske grupper i Thailand og Malaysia kom også med sterke utfall mot det amerikanske angrepet. Filippinene er blant USAs asiatiske støttespillere, men har en høyrøstet og militant islamsk opposisjon. En talsmann for en av gruppene sa i går at «amerikanere aldri vil få leve i fred» etter dette.

Lederen for Malaysias konservative islamske opposisjon sier at krigen med Allahs hjelp vil føre til USAs fall som supermakt.

Tyrkia og Pakistan

Tyrkias president Ahmet Necdet Sezer kritiserte også USA.

— Prosessen i FNs sikkerhetsråd skulle fått lov til å bli ferdig. Jeg finner det ikke riktig av USA å opptre på egen hånd før det har skjedd, sa han.

Nasjonalforsamlingen skulle senere torsdag behandle spørsmålet om å åpne tyrkisk luftrom for amerikanerne, mens et massivt flertall i Tyrkias muslimske befolkning er motstandere av krigen.

Pakistanske myndigheter understreker sterkt at de ikke støtter krigen USA har satt i gang.

Mindre demonstrasjoner brøt ut flere steder i landet, men de fleste hadde bare noen hundre deltakere. Palestinske myndigheter gikk også hardt ut mot USAs angrep.