• Det har ikke brutt ut munn- og klovsyke i Danmark og Frankrike, opplyser veterinærdirektør Eivind Liven.

Eivind Liven snakket med EUs veterinærdirektør Bernard van Goethen søndag ettermiddag og fikk vite at det ikke er grunnlag for mistanke om munn— og klovsyke i Frankrike og Danmark. Sykdommen er dermed bare påvist i Storbritannia og Nord-Irland, og det er mistanke om munn- og klovsyke i en svinebesetning i Belgia. Den første testen i Belgia var negativ, og Liven opplyser at neste test sannsynligvis også vil være negativ. Dette blir klart mandag.

– Situasjonen er ikke under kontroll i Storbritannia og Nord-Irland. I England rapporteres det om stadig nye tilfeller i alle deler av landet, sier Liven.

Flere måneder Han spår at de stenge restriksjonene vil fortsette i flere måneder. Norske myndigheter vurderer situasjonen fortløpende, og er spesielt på vakt i forhold til Jæren hvor husdyrtettheten er stor.

– Det er kort avstand mellom Newcastle og Jæren, understreker Eivind Liven.

Hvis sykdommen sprer seg til Danmark eller andre land på kontinentet, vil det bli innført enda strengere restriksjoner fra norsk side. Eivind Liven ser ikke bort fra et totalforbud mot import av kjøtt, andre landbruksvarer og levende dyr, men understreker at dette er et politisk spørsmål.

Nye tiltak Bruk av infisert matavfall til gris er en viktig spredningsvei for munn- og klovsyke. Veterinærmyndighetene innfører nå et midlertidig krav om sterilisering av matavfall fra egen husholdning, i praksis et forbud. Samtidig skal fylkesveterinærene inspisere alle anlegg for sterilisering av matavfall til dyrefôr, og anleggene vil bli stengt hvis de ikke fungerer på smittesikker måte.

Gårdbrukere med klovdyr anbefales å begrense menneskers besøk i husdyrrommene mest mulig, og besøkende bør passere gjennom desinfiserende fotbad. Folk som er kommet til Norge fra Storbritannia, Nord-Irland eller Belgia etter et visst tidspunkt, har ikke adgang til norske fjøs. Fra og med søndag må alle reisende fra disse landene passere gjennom et desinfiserende fotbad på flyplasser og havner.

Informasjon Munn- og klovsyke er blitt verre å bekjempe siden forrige utbrudd i England for 20 år siden, påpeker Eivind Liven. Strukturen i landbruket med transport av dyr over lange strekninger, gir vanskelige betingelser for å bekjempe dyresykdommer.

Veterinærmyndighetene satser mye på å informere om tiltakene mot munn- og klovsyke, og har inntrykk av at folk flest er oppmerksomme på dem.

– Vi er helt avhengige av hjelp, og av at folk gjør det de skal gjøre, sier Eivind Liven.

NTB