Det er spesielt tjenesteprisene som er høyere i Danmark enn i Europa for øvrig, skrev København-avisen Børsen mandag. Supermarkedsprisene er i snitt ikke så mye høyere, men for en god del varers vedkommende kommer danskene dårlig ut også her.

Spesielt er leskedrikker, aviser, tidsskrifter, bøker, bildeler, medisin og sportsutstyr dyrere i Danmark. Forskjellene skyldes ifølge Konkurrencestyrelsens sjef Finn Lauritzen dels et høyere lønnsnivå og dels slappere konkurranse.

— Det går bedre med konkurransen, men det går ikke bra nok. Hvor ærgjerrig man skal være på konkurranseområdet er en smakssak, men ambisjonen er at vi skal være blant de beste innen organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD, sier Lauritzen.

Bankene og forsikringsbransjen får spesiell kjeft for ikke å rette seg etter kravene om konkurranse. Blant annet blir Danske Bank og Nordea refset for konsekvent å anbefale sine egne investeringsforeninger til kundene.