Thorvald Stoltenberg, som var FNs spesialutsending og fredsforhandler på Balkan fra 1993 til 1995, har ventet på arrestasjonen av Karadzic siden da.

– Jeg er veldig fornøyd med at han nå er tatt, men det forbauser meg ikke. Før eller siden ville han bli tatt, det har jeg vært sikker på siden 1995, sier Stoltenberg til NTB.

Han har hele tiden ment at den beste løsningen var å vente til Karadzic ble arrestert av sine egne.

– Jeg har aldri vært opptatt av at det hastet å få tatt Karadzic. Det kunne på et tidligere tidspunkt ha ført til at vi måtte ofre liv for å ta ham. Jeg har tidligere sagt at han ville bli tatt av sine egne og så overlevert til Haag, sier Stoltenberg.

Den tidligere utenriksministeren tror pågripelsen har sammenheng med at president Boris Tadic og Det demokratiske partiet har kommet til makten i Serbia.

– De demokratiske kreftene, som er liberale overfor Europa, har vunnet styrke i Serbia. Det tror jeg er grunnen til at han ble tatt først nå. Etter hvert har Karadzics støttespillere også falt fra, sier Thorvald Stoltenberg.