Temaet var ikke noe diskusjonstema på det nordiske statsministermøtet i Reykjavik tirsdag, men ble et tema på pressekonferansen etter møtet.

I tillegg hadde Islands statsminister Halldor Asgrimsson og Stoltenberg tosidige samtaler om vernesonen og fiskekvoter. Norge og Island er uenige.

Heller ikke Finland

Så langt har det vært antatt at Finland støtter Norges syn, men tirsdag var ikke Finlands statsminister Matti Vanhanen like sikker:

– Dette må jeg konferere med min utenriksminister om, var svaret da han ble spurt om Finlands holdning.

Stoltenberg sier at de nordiske landene er enige om det viktigste, nemlig tiltak for å sikre en forsvarlig forvaltning av både fiskeri— og energiressurser i nordområdene.

Det neste nordiske statsministermøtet skal for sikkerhets skyld finne sted på Svalbard i siste halvdel av juni neste år.

Nordområdene vil være et satsingsområde for Nordisk ministerråd når Norge tar over formannskapet fra Danmark neste år.

Ingen strid med Russland

Stoltenberg understreker at han ikke ser på det som skjer rundt Svalbard og Bjørnøya som en strid mellom norske og russiske myndigheter. På tirsdagens pressekonferanse gjorde han det klart at det dreier seg om den norske kystvakten og russiske skipskapteiner og rederier.

– Vi har et godt samarbeid med russiske myndigheter om denne saken, sier han.

– Det er et viktig spørsmål for Norge og andre land at vi får en avtale som bevarer fiskebestanden i Nord-Atlanteren. Derfor håndhever vi bestemmelsene fast. Dette er grunnen til at to russiske fartøy er oppbrakt ved Bjørnøya mistenkt for overfiske. Det trengs et regelverk, understreker Stoltenberg.

Håper på enighet

Statsministeren innrømmer at det gjenstår en del for det kan bli enighet med Island, men håper på å bli enige både i spørsmålet om sildekvoter og vernesonen rundt Svalbard.

– Det gjenstår en del, men jeg håper vi unngår Haag-domstolen. Blir vi ikke enige om kvoter, kan hvert enkelt land fastsette sine egne kvoter. Det taper alle på. Alle er tjent med klare avtaler for å unngå overfiske, sier Stoltenberg.

– Vi har våre disputter. Vi er uenige. Island forbereder fortsatt en sak for Haag-domstolen, men jeg håper at vi unngår det, sier Islands statsminister Halldor Asgrimsson.

Han håper det skal være mulig å komme fram til enighet med den nye norske Ap-regjeringen.

– Vi hadde et godt samarbeid om disse spørsmålene da Gro Harlem Brundtland var statsminister og Bjørn Tore Godal utenriksminister. Jeg håper vi kan ta diskusjonen opp igjen på dette grunnlaget, sier han.