— Det er helt kaos i byen nå. Dette er det verste vi har opplevd. Det er krig, vi er i krig, sier Robert L. Jones til New York Times. Han er sjef for blodsentralen i byen, som har ansvaret for å koordinere all bloddonasjon.

Nå jobber han på spreng: Hver dråpe med blod som skaffes til veie, kan være livsviktig.

Strømmer til blodbankene

Sjokkerte amerikanere strømmer til sykehusene i håp om at deres blod kan redde liv. Over hele USA meldes det tirsdag kveld om køer ved blodbankene.

Fortvilte leger og sykepleiere jobber på spreng, men har store vansker med å skaffe nok blod.

Det hersker totalt kaos i sentrale strøk av New York, noe som gjør blodtransporten særdeles vanskelig.

Trafikken står stille, og politieskorter må til for å få fraktet blod til trengende.

Det er også ekstremt vanskelig å skaffe blod fra andre amerikanske byer, siden all flytrafikk er innstilt på grunn av terrorangrepene.

Samarbeider

Hjelpeorganisasjoner og det amerikanske forsvaret samarbeider likevel om å sende tusenvis av liter med blod til New York og Washington.

Det amerikanske Røde Kors har 60.000 liter klare fra byer på østkysten. Den nasjonale organisasjonen for blodgiversentre sendte 15.000 liter blod umiddelbart etter angrepet mot World Trade Center.

Foto: AP Photo/Diane Bondareff