UD har opprettet tre telefonnumre for personer som frykter at familie eller bekjente er rammet av terrorangrepene i USA.

Man kan ringe UD i Norge, tlf. 22 24 31 38 eller 22 24 32 19, eller det norske generalkonsulatet i New York, tlf. 001 212 4217333, for nærmere opplysninger.

Så langt er det ikke mange som har kontaktet norske myndigheter, ifølge Klepsvik. Han sier at det ikke har kommet meldinger om sårede eller drepte nordmenn i USA.

— Men det er en forferdelig kaotisk situasjon der nå, så vi må bare ta alle mulige forbehold. Vi har hele apparatet vårt i sving, og bruker alle tilgjengelige kanaler for å skaffe oss oversikt, sier Klepsvik.

Han mener det ikke er grunn til å frykte terror mot norske mål. Men sikkerheten rundt utenriksminister Thorbjørn Jagland og statsminister Jens Stoltenberg er styrket.

UD skal i kveld ha et møte med blant andre Forsvarets overkommando og Politiets overvåkingstjeneste for å drøfte situasjonen nærmere.

Vaktholdet er allerede styrket ved USAs og Israels ambassader i Oslo, og økt sikkerhet ved norske flyplasser er under vurdering.