Washington: USAs president Barack Obama la torsdag frem en ny nasjonal sikkerhetsdoktrine, der behovet for diplomati og økonomisk disiplin understrekes.

Den nye strategien er en formell avslutning av alenegangs-politikken fra årene under forgjengeren George W. Bush, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Samarbeid

I det nye dokumentet tar Obama til orde for partnerskap også med andre land enn USAs tradisjonelle samarbeidspartnere.

USA skrinlegger i den nye doktrinen begrepet «krig mot terror», og peker samtidig på al Qaida som en av landets fremste fiender.

Kontakt med fiender

USA skal søke kontakt med «fiendtlige nasjoner», som Iran og Nord-Korea, for å gi dem en sjanse til å endre kurs. Samtidig skal samarbeidet med de fremvoksende stormaktene Kina, Russland, India, Brasil, Sør-Afrika og Indonesia styrkes.

Å stimulere til økonomisk vekst i USA er også et viktig ledd i sikkerhetspolitikken.

USA vil også styrke sin internasjonale rolle gjennom å jobbe for å gjøre seg mindre avhengig av olje fra utlandet.

VIL SAMARBEIDE - ikke krige. President Obama har lagt frem USAs nye strategi.
Charles Dharapak