Teoretisk kan risikoen ikke utelukkes, ifølge det britiske næringsmiddeltilsynet FSA. Men FSA vil ikke advare folk mot å spise britisk lammekjøtt, heter det i en pressemelding torsdag.

Britiske veterinærmyndigheter har en tid undersøkt om sau kan ha blitt smittet av kugalskap. Særlig har man forsøkt å finne ut om den såkalte skrapesyken blant sau kan ha vært en fordekt form for kugalskap, eller BSE, skriver det britiske departementet for miljø, matvarer og landbruksspørsmål (DEFRA) i en pressemelding.

180 sauer

Britiske veterinærmyndigheter har på bakgrunn av mistanken undersøkt 180 sauehjerner som har vært smittet av skrapesyke tidlig på 1990-tallet.

— Resultatene så langt på 180 skrapesykeinfiserte hjerner har ikke vist BSE, heter det i meldingen fra DEFRA.

PÅ forhånd var det ventet at de endelige resultatene av undersøkelsene kunne framlegges fredag. Men fordi man ønsker å kryssjekke de foreløpige forskningsresultatene, er det bestemt å utsette et møte i organet som overvåker utviklingen av kugalskap, skrapesyke og lignende fenomener i det britiske landbruket. Av samme grunn er man forsiktig med å tro at de foreløpige forskningsresultatene også er de endelige.

Blant de konkrete grunner det britiske departementet trekker fram som grunn til usikkerhet, er at man ikke vet om utvalget av undersøkte sauehjerner er representativt.

Det britiske næringsmiddeltilsynet deler landbruksmyndighetenes bekymring for utvalget som er undersøkt. Studier av den nåværende buskapen av sau i Storbritannia tyder ellers ikke på at britisk sau er smittet av kugalskap, skriver næringsmiddeltilsynet.

Frykt

Rykter om at det er funnet kugalskap i britisk sau har utløst betydelig frykt i Storbritannia og en rekke andre land i Europa de siste dagene.

Meldingene om at britiske forskere skal ha kommet fram til svært dramatiske konklusjoner, virker nå å ha vært overdrevne, selv om det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner.

Også i Norge har meldingene utløst uro, selv om det er liten grunn til å frykte at eventuell kugalskap hos sau skal spre seg hit.

— Norge er antagelig det siste landet der man vil finne kugalskap hos sau, sa professor Martha J. Ulvund ved Norges Veterinærhøgskoles institutt for småfeforskning til NTB for få dager siden.

(NTB)