bak nyhetene

Australia er langt, langt borte. De fleste her oppe i det kalde nord forbinder kontinentet med kaniner, kenguruer og sauer – og med Egil Danielsens og Trine Hattestads legendariske OL— medaljer i spydkast.

En skipslast med flyktninger har brakt Australia, eller snarere australske politikere, inn i den norske hverdagen. For den australske statsministeren John Howard vil, nærmest med alle tilgjengelige midler, forhindre at landet hans tar imot de skipbrudne flyktningene fra Afghanistan, Pakistan og Sri Lanka. Dermed har vi fått et stykke Norge i drift utenfor australske kyster.

Og John Howard har plassert seg selv og landet sitt så langt utenfor folkeskikken som det vel er mulig å havne.

Unntakstilstand

Selv om regjeringen synes å ha bred støtte i befolkningen for sitt ønske om å sette en stopper for en ukontrollert innvandring, gikk nasjonalforsamlingen i Australia tirsdag kveld (lokal tid) mot å vedta en unntakslov som ville gjøre det mulig å tvinge «Tampa» ut av australske farvann med flyktningene om bord - om nødvendig også med våpen.

Forslaget om en slik lov forteller oss at Australia tidligere ikke har tatt høyde for hendelser som dette, men har forholdt seg til Havrettstraktatens bestemmelser som gir alle staters skip rett til «uskyldig gjennomfart». Bestemmelsene forutsetter at skipene ikke foretar «ulovlige handlinger», og den enkelte kyststat kan vedta bestemmelser som regulerer oppankring, stopp m.v. Når Australia tidligere ikke har forsøkt å tvinge «Tampa» ut i internasjonalt farvann, skyldes dette etter alt å dømme at man til forskjell fra Norge, ikke har vedtatt slike bestemmelser. I denne forbindelse kan det være verd å minne om at vi i Norge, med hjemmel i norsk lov, har forsøkt å beskytte våre egne territorialfarvann, bl.a. ved å skyte på islandske fiskefartøyer.

«Redd dem»…

Men mannskapene på Tampa har ikke forsøkt verken å fiske eller ta med seg andre av Australias ressurser.

Snarere har skipets kaptein etterkommet en bønn om assistanse fra den australske kystvakten om å redde en gruppe mennesker i havsnød.

Etter det som nå har skjedd, kan vi konstatere at beskjeden fra kystvakten må ha hatt følgende form:

«Redd dem - men for all del, ikke sett dem i land på australsk jord».

Det er noe uvirkelig over det hele. At to utviklede og rike nasjoner som Australia og Norge skal ryke i tottene på hverandre på denne måten. Og der man får en slags kulerammetelling om hvor mange av flyktningene som trenger øyeblikkelig hjelp eller ikke, som rettesnor for hvor mange soldater som skal settes inn for å ta kontroll med skipet. Fortsatt er vi ikke i krig med Australia. Men de eneste som så langt har æren i behold er «Tampa» s kaptein Arne Rinnan og hans mannskap.