18 av de 35 landene som deltar under IWC-årsmøtet stemte for forslaget, 11 stemte imot og fire land avsto fra å stemme over forslaget, som dermed ikke oppnådde de nødvendige to tredelers flertall.

Både Norge og Japan kjempet hardt mot forslaget, og kunne dermed notere seg for sin første store seier under IWC-møtet.

Det foreslåtte hvalreservatet ville ha dekket et område på 12 millioner kvadratkilometer.