Norge fikk gjennomslag for å fokusere sterkere på de humanitære sidene av NATO-operasjonene i Afghanistan da utenriksministrene i NATO møttes til et uformelt møte i New York torsdag.

Samtidig planlegger Norge og Sverige å sende 150-200 personer til et fremtidig FN-oppdrag i Darfur.

– Relativt tilfreds

Det var ventet at møtet ville dreie seg mye om en økning av antall NATO-soldater i Afghanistan, men dette temaet ble tonet ned av generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer etter møtet.

– Jeg er relativt tilfreds. Allianselandene bidrar nå med styrker. Blant annet har Polen og Romania bidratt, og andre er i politisk prosesser for å bidra, sa Scheffer.

– Jeg prøver selvsagt å påvirke alliansen til å bidra med mer, men jeg får si som general Jones: Jeg er relativt fornøyd, sa Scheffer.

Viktig NATO-operasjon

Generalsekretæren i NATO la likevel ikke skjul på at NATO kan gjøre mer med flere styrker i Afghanistan. Han ba derfor allianselandene om se på føringene som hindrer at de bidrar med flere tropper og materiell, slik som transportfly og helikoptre.

Den norske utenriksministeren oppfatter ikke utspillet fra generalsekretæren som spesielt myntet på Norge.

– Vi har 500 kvinner og menn der som gjør en viktig oppgave der de er. Norge må hele tiden vurdere hva som er behovet og hvordan vi best kan bidra, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Var det konkrete forespørsler om nye norske styrker?

– Nei, sier Støre.

Humanitært fokus

Under utenriksministermøtet satte Norge fram forslag om sterkere humanitær innsats i forbindelse med NATOs engasjement i Afghanistan.

– Norges forslag om å sterkere fokusere på den humanitære delen av oppdraget i Afghanistan fikk støtte fra flere land, sier Støre til NTB.

– Generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer oppsummerte også møtet med at man fram mot NATOs toppmøte i Riga i november må få sterkere fokus og oppmerksomhet for å lykkes med den sivile delen av oppdraget. Dette vil vi sette fullt trykk på framover, legger han til.

Norsk personell til Darfur

Spørsmålet omkring Darfur var også et av temaene under utenriksministermøtet. Den norske utenriksministeren opplyste at Norge og Sverige nå jobber sammen om et mulig bidrag til en fremtidig FN-styrke i Darfur.

– Norge har sammen med Sverige planlagt et eget mulig bidrag til Darfur. Det er snakk om 150-200 personell som skal jobbe sammen og være en støtte til det eventuelle FN-oppdraget, men dette ligger noe fram i tid, sier Støre til NTB.

Generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer ville ikke konkretisere framtidige NATO-planer i Darfur, men lovet at han vil ta med seg den siste henvendelsen fra Den afrikanske union (AU) tilbake til Brussel for å se hva NATO kan bidra med.