Etter lang tautrekking kunne likevel toppmøtet enes om å fortsette dialogen om Kyoto-avtalen. Partene er enige om at global oppvarming representerer et alvorlig problem.

Enige om fred i Midtøsten Derimot er USA og de 15 EU-landene enige om å arbeide nært sammen for å finne en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten. De er videre enige om at den indre konflikten i Makedonia bare kan løses med politiske midler, ikke militære.

­ Vi vil stå sammen i bestrebelsene på å hindre at ytterliggående ekstremisme undergraver den demokratiske prosessen i Makedonia, heter det i erklæringen som er undertegnet av president George W. Bush og lederne fra alle EU-landene.NTB