Hver femte danske mellom 18 og 25 år vet ikke nok om dansk historie, geografi, kultur eller samfunnsforhold, viser en omfattende spørreundersøkelse utført av Userneed.

Over 7000 dansker over 18 år har blitt stilt sentrale spørsmål fra den testen innvandrere må ta for å få dansk statsborgerskap, skriver Jyllandsposten.

For å bestå prøven må man svare riktig på minst 28 av 40 spørsmål.

22 prosent av de unge mellom 18 og 25 klarte ikke dette, mens 7 prosent av den samlede danske befolkning strøk på prøven. Det er altså 300.000 dansker som ikke er «danske nok», på tross av at de allerede har dansk statsborgerskap.

Det er uenighet i Danmark om hvorvidt feilen ligger i selve testen, eller hos de unge.