NATOs øverstkommanderende, general James L. Jones, har sendt brev med bønn om at det blir lempet på ca. 50 av de såkalte «caveats» i Afghanistan. Dette er nasjonale begrensninger på hva slags oppdrag soldatene kan utføre: Alt fra om de kan delta i kamper til hva slags patruljer de får dra ut på.

— Norge er ikke blant dem som har fått et slik brev, sa forsvarssjef Sverre Diesen her i Riga i går.

Dersom de norske soldatene skal settes til oppdrag utenfor det tysk-ledete ansvarsområdet i nord, må dette klareres med den norske regjeringen. Men ellers har nordmennene ingen «caveats». I krisesituasjoner kan de også sendes ut av nordområdet, noe som kan bli aktuelt for den norske utrykningsstyrken på 280 mann i Mazar-i-Sharif.

General Jones sa i går at han har fått positive svar på 10-15 prosent av forespørslene sine. Dette vil gi NATO-generalene ca. 2000 «nye» soldater til disposisjon, ifølge Jones.