Prøver fra de to utbruddene av det dødelige H5N1-viruset er blitt undersøkt i Storbritannia, og de endelige resultatene viser svært høy likhet (99,96 prosent) mellom virusprøvene.

Ifølge britiske veterinærmyndigheter har smitten har mest sannsynlig gått fra fjærfe til fjærfe. H5N1-viruset kan i sjeldne tilfeller smitte fra fugl til menneske.