I begrunnelsen sier IRA at Ulsters unionistpartis blanke avvisning av organisasjonens forslag er "totalt uakseptabelt".I forrige uke ble IRA enig med den uavhengige avvæpningskommisjonen om en plan for "å gjøre våpnene ubrukelige." Det går ikke fram av tirsdagens kunngjøring om IRA vil fortsette samarbeidet med kommisjonen. Ifølge BBC News sier IRA bare at organisasjonen vil "følge utviklingen". Uansett er kunngjøringen et nytt slag for den skjøre fredsprosessen. Viktig skritt Avtalen med avvæpningskommisjonen som ledes av den canadiske generalen John de Chastelain, innebar at IRA for første gang presenterte en plan for å sette våpnene ut av spill, men det ble ikke sagt hvordan og når en slik avvæpning skulle skje.Regjeringene i Storbritannia og Irland hyllet planen som et viktig skritt i arbeidet for å styrke Langfredagsavtalen fra 1998. Men unionistene sa at de krever handling og ikke bare løfter fra IRA.IRA sa at planen var blitt utarbeidet etter en vanskelig prosess, og at den innebar problemer for organisasjonen. Avvisningen av planen og den britiske suspensjonen av den nordirske provinsregjeringen i forrige uke var derfor helt uakseptabelt. Ny frist "Betingelsene for å videreføre vårt forslag eksisterer ikke. Vi trekker derfor forslaget," heter det i IRAs kunngjøring, som er undertegnet av "P. OýNeill", for de innvidde et signal om at dokumentet er ekte.Storbritannia benyttet seg av et smutthull i avtalen for å kjøpe tid og redde fredsprosessen, da provinsregjeringen ble suspendert i 24 timer i forrige uke, og deretter gjeninnsatt.Dermed fikk partene ytterligere seks uker til å finne en løsning på de vanskeligste problemene som hindrer prosessen: avvæpningen, endringer i politiet og en reduksjon av den britiske militære tilstedeværelsen.