IMFs styre vedtok onsdag gjeldsslettingen, som vil koste IMF 3,3 milliarder dollar. Bare Mauretania fikk ikke ettergitt sin gjeld fordi landet ikke har kunnet garantere at pengene som spares, skal brukes til fattigdomsbekjempelse.

Landene som får gjelda slettet, er Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Kambodsja, Madagaskar, Mali, Mosambik, Nicaragua, Niger, Rwanda, Senegal, Tadsjikistan, Tanzania, Uganda og Zambia.

Verdensbanken ventes senere i år å vedta en lignende sletting av gjelda til en verdi av 38 milliarder dollar til de samme landene.

Vedtaket er et resultat av G8-møtet i Gleneagles i Skottland der lederne for verdens rikeste land ble enige om å ettergi de fattigste landenes gjeld til de multinasjonale institusjonene.