Behovet for sikker tilgang til energi sammen med dyrere fossile energikilder som olje og kull, styrker argumentet for atomkraftutbygging. Strøm fra atomkraftverk er billigere enn strømmen fra gasskraftverk, framholdt IEA i en langsiktig energiprognose tirsdag.

– Slik framtiden ser ut på energiområdet, er vi dømt til å tape kampen for tilstrekkelig kraftproduksjon, sa IEA-direktør Claude Mandil da han presenterte prognosen.

– Økonomisk sett går utviklingen i atomkraftens favør, mente han.

Energibyrået spår at utslippene av drivhusgasser på verdensplan vil stige med 52 prosent de neste 25 årene. Samtidig vil vel 70 prosent i økningen i energiforbruk komme fra land med raskt voksende økonomier, som India og Kina.

Verdens forbruk av olje ventes å komme opp i 116 millioner fat per dag i 2030, mot 84 millioner fat per dag i fjor, og oljeprisen kan komme opp i over 130 dollar per fat. Kina ventes å passere USA og stå for verdens største utslipp av CO2 en gang før 2010, ifølge prognosene fra IEA.