Databasen, Blueprint, skal inneholde forskningsdata om protein-interaksjon i mennesker og andre organismer, sier selskapene. Informasjonen samles fra kilder som akademiske tidsskrifter, regjeringsstøttet forskning og bioteknologiselskaper som er villige til å dele forskningsresultater.

— Mye protein-forskning er allerede tilgjengelig men spredt utover mange kilder. Blueprint vil forene alle dataene under en paraply, sier initiativets leder Francis Ouellette til Associated Press.

Protein-forskning er det neste skrittet for forskere som ønsker å bygge videre på informasjonen fra det nylige dekodede menneskelige gensettet (genomet). Genomet instruerer cellene til produksjon av proteiner som utfører oppgaver i organismen. Genetiske feil kan føre til proteiner som forårsaker sykdommer. Derfor kan en forståelse av proteinene føre til nye medisiner og behandlingsformer.

— Vi tror at fri aksess til databasen vil føre både akademia og industrien fremover, sier Ouellette.

Bioteknologiselskapet Myriad Genetics inngikk nylig et partnerskap med Oracle og Hitachi om et prosjekt som skal kartlegge det menneskelige proteom (samlingen av proteiner i den menneskelige organisme). Prosjektet koster 185 millioner dollar. Myriad ser på Blueprint mer som en database for akadmia enn som et verktøy for den farmasøytiske industrien.

— Myriads data blir ikke offentlige, men leies ut til interesserte selskaper, sier talsmann for selskapet William A. Hockett.

IBM, det canadiske MDS Proteomics og andre investorer har så langt lagt 5,8 millioner dollar i Blueprint.(Origo)