Chipen, med kodenavnet Cell, utvikles ved en IBM-installasjon i Austin, Texas. Selskapene håper på prosessorkretser som er tynnere enn 0,10 mikroner — 10.000 ganger mindre enn et menneskelig hårstrå. 0,10 mikronteknologi vil muliggjøre små maskiner med supercomputerkapasitet.

— Vi kjenner foreløpig ikke spesifikasjonene for prosessoren. Det vil bli en ny type teknologi, sier talsmann for IBM Microelectronics i Japan, June Namioka.

Forskningen koster mer enn 400 millioner dollar i løpet av fem år.(Origo)