Den raskeste maskinen på den uavhengige -Top 500-— rankinglisten er IBMs ASCI White, som blir brukt til simulasjon av kjernefysiske våpen ved Lawrence Livermore National Laboratory. Etter oppdateringer utfører den 7,2 tusen milliarder matematiske kalkulasjoner per sekund. Maskinen toppet listen også før trimmingen. Da klarte den "bare" 4,9 tusen milliarder kalkulasjoner.

IBMs nest beste maskin klarer 2,5 tusen milliarder kalkulasjoner per sekund og befinner seg ved National Energy Research Scientific Computing Center, hvor den regner på motorytelse, klimaendringer, astrofysikk og utvikling av nye materialer.

Utfordrer IBM Hewlett Packard (HP) er en nykommer som tar en god jafs av de 500 øverste plassene. HP har 41 maskiner på topp-500-listen. Selv om de fleste av dem ligger mellom 300. og 500. plass, spiser selskapet seg innpå IBM som den dominerende superdatamaskin-utvikleren.

HPs tilstedeværelse på listen skyldes hovedsaklig 64-prosessors "Superdome"-maskiner. De to raskeste HP-maskinene er såkalte "hyperplex"-konfigurasjoner, som lenker sammen flere "Superdome". DaimlerChrysler har kjøpt en løsning med 176 prosessorer.

IBM tok 201 av plassene på PCenes -hitliste-. Sun Microsystems, Cray og NEC hadde henholdsvis 81, 45 og 18 plasseringer. Alle mistet terreng i forhold til HP.Prestasjonene måles med en matematisk test kalt "Linpack". Listen publiseres hver sjette måned. Den ble denne gang forhåndspublisert før superdatamaskin-konferansen SC2001 i Heidelberg fra 20. til 23. juni.(Origo)