Torsdag møttes Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) styre, der blant annet Norge sitter, i FN-organets hovedkvarter i Wien. Det har de siste ukene vært spekulert på om IAEA ville sende konflikten med Iran om landets atomprogram videre til behandling i FNs sikkerhetsråd, men det var ikke ventet å skje torsdag.

I stedet ser man nå fram mot et møte som er planlagt for 6. desember mellom Iran på den ene siden og Russland og de tre EU-landene Storbritannia, Frankrike og Tyskland (kalt EU-3) på den andre. EU-3-gruppen avbrøt dialogen med Iran på sensommeren etter at Iran gjenopptok anrikningen av uran.

Irans ambassadør til IAEA, Mohammad Akhondzadeh, sa til nyhetsbyrået AFP torsdag at hans land var «optimistisk» med tanke på at møtet i desember kunne finne sted, men la til at de ennå ikke hadde fått noen invitasjon.

Russisk forslag

Diplomater sier til nyhetsbyråene at EU, USA og Kina stiller seg bak et russisk forslag om å la Iran anrike uran, men bare hvis det skjer i Russland, og ikke i Iran. På den måten vil det internasjonale samfunnet lettere kunne sikre at dette arbeidet kun utføres med tanke på sivile formål, og ikke militære.

– Vi må gjøre det vi kan for å utforske denne muligheten som det russiske forslaget åpner og gi diplomatiet mer tid. Den allmenne oppfatning er at det ville være forhastet å ha en avstemning (mot Iran) nå, sa en høytstående diplomat til nyhetsbyrået Reuters.

Han la til at Iran skal ha vist en større vilje de siste ukene enn for noen måneder siden til å sette seg ned og diskutere landets atomprogram. Fra annet hold hevdes det likevel at Iran ikke er villig til å la anriking av uran foregå utenfor landets grenser.

Truer

IAEAs styre stemte allerede i september for at atomstriden med Iran kan sendes til FNs sikkerhetsråd, men det ble ikke sagt noe om når det kunne skje. Iran har truet med å begrense samarbeidet med IAEA dersom saken havner i Sikkerhetsrådet, og det er derfor en viss frykt for at det kan virke mot sin hensikt.

I et utkast til en IAEA-uttalelse som ble levert av EU-3-gruppen til torsdagens styremøte, ble muligheten for å rapportere saken til Sikkerhetsrådet ikke nevnt.

Derimot het det i utkastet at «det er bred enighet» om ikke å tillate Iran under de rådende omstendigheter å utføre anriking på iransk jord.