Myndighetene i Iran hevder at det høyanrikede uranet skal brukes i en forskningsreaktor. USA og mange andre vestlige land frykter at Iran prøver å produsere atomvåpen.

Ifølge rapporten fra IAEA ble de 22 kiloene med høyanriket uran produsert på anrikingsanlegget i Natanz i perioden 9. februar til 20. august.

Det er første gang at det iranske atomanlegget har klart å produsere uran med en renhetsgrad på nesten 20 prosent. Før dette tidspunktet har Natanz-anlegget ikke klart å produsere uran med mer enn 5 prosents renhet.

Ifølge IAEA-rapporten har Iran også produsert 2,8 tonn lavanriket uran.

IAEA uttrykker fortsatt bekymring over Irans muligheter til å produsere atomvåpen, og beklager også Teherans manglende vilje til å slippe til inspektører fra FN.

Senest i juni vedtok iranske myndigheter å nekte to erfarne inspektører videre rett til overvåking etter at de hadde meldt fra om et eksperiment som ikke var godkjent.