Juan Pablo Gutiérrez flyttet til Spania fra Bolivia i juli 2004. Som så mange andre, har han ikke papirene i orden. Nå håper han på den spanske regjeringens tre måneder lange legaliseringsoffensiv som startet for tre uker siden.

Alle illegale immigranter kan få fast oppholdstillatelse hvis de oppfyller fire krav: De må være registrert i sin lokale kommune, der de fleste uten lovlig opphold faktisk er registrert, siden før 1. august 2004. De må ha bodd i Spania i minst seks måneder. De må de ha en arbeidskontrakt. Endelig, og ikke minst, må de rent rulleblad.

Og alt må dokumenteres med attester fra offentlige kontor. Hundretusener står nå i kø for å rekke fristen.

Spania har nær to millioner illegale innvandrere. 800.000 antas å oppfylle kravene.

Magisk dato

Gutiérrez' problem er at han ikke oppfyller det første kravet. Han skrev seg inn i kommunen en måned for sent.

— Mange er min situasjon. Jeg håper at regjeringen viser større romslighet på det punktet, eller stiller et alternativt krav jeg kan oppfylle, sier han håpefullt.

Juan Pablo Gutiérrez jobber som lærer - «leksehjelper» - for latinamerikanske barn hos interesseorganisasjon AICODE i Majadahonda, en forstad til Madrid. Drømmen er jobb som ingeniør, det han er utdannet til.

Ved siden av sosiale tiltak, tilbyr organisasjonen latinamerikanerne hjelp med å skaffe bolig og jobb. Gratis juridisk assistanse er et annet tilbud.

I etasjen over der barna gjør lekser, sitter Damaris Mesa Hurtado fra Colombia. Hun har vært i Spania i syv måneder og sliter også med et anstrengt forhold til 1. august 2004. Den som i fjor sommer hadde visst at datoen skulle være magisk! Hurtado kom inn i kommunens register seks dager for sent.

— Jeg håper regjeringen viser seg litt fleksibel, sier hun.

Ellers blir det å fortsette livet som «lovløs».

Kan flytte fritt

Siden ordningen startet 5. februar har AICODE hjulpet 1400 latinamerikanere med å skaffe papirer og fylle ut skjema. Organisasjonens leder Elvyra Pabon Tarantino lovpriser regjeringen for det hun kaller en «normaliseringsprosess».

— Initiativet betyr at mange mennesker ikke lenger vil bli utnyttet som arbeidskraft, at de kan få jobber som passer til utdannelse og kvalifikasjoner, at de betaler skatter og avgifter. Jeg ser utelukkende positive konsekvenser, sier Tarantino.

Men ikke alle slutter seg til gratulantene. Tyskland, Nederland og noen andre EU-land har protestert. De sliter med høy arbeidsløshet og frykter økt press sørfra. De nye lovlige borgerne kan nemlig flytte fritt innenfor Schengen-området, også til Norge.

I Spania er det konservative opposisjonspartiet PP på krigsstien.

— Jeg forstår godt at våre EU-partnere protesterer. I det minste måtte det være en forutsetning at regjeringen drev skikkelig grensekontroll. Men det greier den slett ikke. Nå vil vi se nye bølger av illegale innvandrere til vårt land og de vil vente på regjeringens neste amnesti, sier parlamentsmedlem Gustavo de Arístegui (PP) til Bergens Tidende.

Håpet tent

Regjeringspartiet PSOEs Rafael Estrella avviser innvendingene fra PP:

— Disse immigrantene kom inn i løpet av deres regjeringstid. Initiativet vårt er grundig gjennomarbeidet blant annet i med arbeidslivets parter. Alle støtter det, unntatt PP - og det siste til tross for at PP gjennomførte en liknende ordning i sin regjeringstid, sier Estrella.

— Men virker ikke dette som en oppfordring til mer ulovlig innvandring?

— Det kom noen ekstra den første uken, men så snart folk oppdaget hvor strenge kravene er, stoppet det opp, sier Rafael Estrella.

For tusenvis av mennesker i Madrid-området er det i alle fall tydelig at et håp er tent. Ellers holder latinamerikanere og nordafrikanere knapt ut timelange køer i snøen og kulden som for tiden har et nakketak på det spanske høylandet.

I KØ: Over hele Spania står nå illegale innvandrere i kø foran offentlige kontorer for å skaffe attestene de trenger til søke om permanent oppholdstillatelse. I Madrid er det ikke bare byråkratiets sendrektighet som skaper problemer, februarkulden kommer i tillegg.<p/>FOTO: GORM K. GAARE
LEKSEHJELPER: Juan Pablo Gutiérrez fra Bolivia jobber som «leksehjelper» for immigrantbarn i Spania, uten lovlig oppholdstillatelse. Et nytt regjeringsinitiativ kan hjelpe, men Gutiérrez sliter med ett av de fire kravene. Her sammen med Wendy (9) og Juan Pablo (10) fra Colombia og Juan David (10) fra Bolivia..<p/>FOTO: GORM K. GAARE