De to stortingsrepresentantene er medlemmer av utenrikskomiteen og følger derfor ekstra nøye med i det som virvles opp omkring de hittil ukjente pengeprisene.

Åshild Haga, som selv har en fortid som karrierediplomat, sier det slik i samtale med Bergens Tidende:

— Det har hele tiden vært en styrke for Norge at de to har hatt sentrale oppgaver i Midtøsten-konflikten. Derfor ser vi også skyggesiden nå. Når den ene blir svertet, kan det lett overføres til den andre. Samtidig er jeg ikke i tvil om at uansett hvem som hadde vært norsk ambassadør i Israel, så ville vedkommende vært meget utsatt.

- Dobbelt negativ effekt

Haga sier at hun ser at det i denne situasjonen kan stilles spørsmål ved Mona Juuls rolle som ambassadør, og at den oppmerksomhet de begge nå får kan ha en dobbelt negativ effekt.

— Men jeg vil likevel presisere at det bare er utviklingen videre i denne saken som kan antyde noe om eventuelle skadevirkninger for Norge, sier Åshild Haga.

Hun tilføyer at hun har full tillit til at de to ivaretar sine roller på profesjonell måte.

Sviktende dømmekraft?

Stortingspresident Inge Lønning mener for sin del at vi i fremtiden må unngå å få denne type kobling av ektefeller som er ambassadør og fremtredende FN-representant stasjonert på samme sted.

Lønning mener at mye taler for sviktende dømmekraft, og for en ambassadør er dette i så fall særdeles alvorlig.

— Dette er et mildt sagt et svakt punkt, selv om vi ennå ikke har fått kjennskap til hele sakskomplekset. Men det er en solid ryggmargsrefleks i det norske embetsverket på hvordan man skal håndtere slike pengesaker, sier Lønning.

Ikke noen stortingssak

Verken Åshild Haga eller Inge Lønning ser noen grunn til at Stortingets utenrikskomité skal få ekteparets milliongave som egen sak.

— I første omgang må Utenriksdepartementet bringe klarhet omkring alle fakta og legge dem frem offentlig. Men jeg ser ikke bort fra at det kan dukke opp sider ved denne saken som gjør det aktuelt å involvere Riksrevisjonen, sier Lønning. Haga mener at det viktigste er å bringe klarhet i hvordan ekteparets opptreden står i forhold til bestemmelsene i tjenestemannsloven. For henne er det dessuten viktig å ikke miste perspektivet.

— Israel prøver å finne ulike måter å sverte Terje Rød-Larsen på. Dette må vi ikke bidra til, slik at vi svekker hans rolle på vegne av FN, sier Åshild Haga.

I KLEMME: Norges ambassadør i Israel, Mona Juul. FOTO: SCANPIX.