Det har skolemyndighetene i delstaten Sachsen bestemt.

Jenta har ikke akkurat vært flittig på skolebenken, men har både titt og ofte skulket timene. Skolemyndighetene i Görlitz ble til slutt koblet inn, deretter rettsvesenet.

Jentas foreldre ble bøtelagt, men betalte aldri boten. Jenta fikk samfunnstjeneste, men skulket også denne.

Nå er den 15 år gamle jenta dømt til to ukers fengsel på grunn av skulkingen. Straffen må sones i løpet av våren og blir trolig verre å skulke.