Hvorvidt dødsdommene mot fem bulgarske sykepleierne og en palestinske legen blir stående, skulle etter planen bli avgjort på et møte i justisrådet mandag kveld. Men ifølge det statlige nyhetsbyrået Jana ble avgjørelsen utsatt til tirsdag.

Justisrådet kan enten benåde de seks helsearbeiderne, omgjøre dødsstraffen til fengselsstraff eller stadfeste dødsdommen.

De seks har vært fengslet i over åtte år og er ved tre anledninger blitt dømt til døden for med vilje å ha smittet 426 barn med hiv. 56 av de smittede barna er allerede døde.

Helsearbeiderne, som jobbet ved et sykehus for barn i Benghazi i Libya på 90-tallet, sier at de ble tvunget til å tilstå gjennom bruk av tortur. Internasjonale organisasjoner for helsearbeidere mener de seks er blitt utpekt som syndebukker for feil i Libyas eget helsevesen.

Vestlige eksperter har uttalt at uaktsomhet og dårlig sykehushygiene var den virkelige årsaken til at barna ble smittet, og at forholdene ved sykehuset var slik lenge før de seks helsearbeiderne begynte å jobbe der.

EU håper de seks blir satt fri, etter vellykkede forhandlinger om økonomisk kompensasjon til de hivsmittede barnas familier.

Fire av de fem bulgarske sykepleierne og en palestinsk lege i retten i Tripoli 11. mai 2006.
STR