Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv, skriver Rovviltportalen . I år kan det felles totalt 102 dyr på lisensfelling. Hunndyrkvotene er satt til totalt 34 dyr.

Årets kvote er noe høyere enn foregående jaktår, hvor det ble fastsatt kvote på 86 dyr, av disse 28 hunndyr. I fjor ble det felt 40 dyr av kvoten.

De to regionene Troms/Finnmark og Midt-Norge har størst kvote på henholdsvis 38 og 35 dyr. Fellingsperioden er fra 10. september til 15. februar.