MITs planer kommer all fjernundervisning til gode. Det vil føre til større interesse og etterspørsel etter kunnskapsformidling på nettet, sier flere aktører i bransjen til Wired News. Opptil 900 millioner kroner over 10 år skal brukes på å legge alle kurs fra prestisjeskolen MIT gratis tilgjengelig på nettet, sa talspersoner ved institusjonen.

MIT OpenCourseWare blir en av de mest omfattende satsingene i sitt slag og vil inneholde notater, kursbeskrivelser og pensumlister for mer enn 2.000 kurs. Universitetet sa at det håper materialet kommer utdanningsinstitusjoner i u-land til gode.

— Vi ser på dette som kildemateriale som vil støtte innovasjon innen kunnskapsformidling verden over, sa MIT-president, Charles M. Vest til Wall Street Journal torsdag.(Origo)