USAs ambassadør i Norge, Benson K. Whitney, ønsker dialog med nordmenn utenfor Oslo.

Derfor har han invitert seg selv til et nettmøte med bt.no's lesere.

AMBASSADØR WHITNEY er en entusiastisk talsmann for forbindelsene mellom Norge og USA.

Han kommer fra en av de norskeste statene i USA, men han kan ikke skryte på seg verken søskenbarn på Gjøvik eller på strekningen fra Sveio til Stryn.

Han er USAs ambassadør i Norge, men slik virkeligheten og praksis er, er han kanskje først og fremst den sittende presidentens mann. Og Whitney ble ambassadør i Norge fordi han hadde gjort en iøynefallende valgkampjobb for George W. Bush.

NÅR HAN I ETTERMIDDAG møter bt.no-leserne til nettsamtale, får han en bukett forhåndsinnsendte spørsmål som spenner fra storpolitikk til turistens hverdagsspørsmål , og det skal, uten overdrivelse, bli spennende å se svarene.

Jeg har lurt meg til en rask tyvtitting i bunken. Og merket meg blant de aller første et spørsmål fra Arne V. Jakobsen om hvorfor passkontrollørene ved amerikanske flyplasser er så sure? Han er ikke den eneste som stiller det spørsmålet. Av egen erfaring gjennom de siste 30 årene kan jeg ikke annet enn å gi Jakobsen medhold. Jeg gikk nesten glipp av en offisiell middag med det amerikanske utenriksdepartementet som vertskap fordi jeg ikke hadde navn på hotellet / adresse der jeg skulle bo.

Ellers må Whitney blant annet svare på om en innsender kan få «syndenes forlatelse» etter at han for ni år siden unnlot å betale parkeringsbøter under en ferietur.

Uansett må det glede Minnesota-beboren at det hevdes at flyplassen i Minneapolis er den hyggeligste å komme til.

NETTUNIVERSET har gjort verden mindre. Det er en ny måte å kommunisere på. Og det er et middel til mellommenneskelig kommunikasjon over landegrensene — og i dette tilfellet over havet. Ambassadør Whitney fortjener ros for sitt initiativ, ikke minst dersom han er frimodig nok til å gripe fatt i de mer kontroversielle spørsmålene om fangebehandlingen på Guatanamobasen, om terrorfrykten i USA, om tortur i USA og om dødsstraff.

Det er litt vanskeligere enn å gi råd om et sted med bademuligheter i Texas.

Det ambassadøren ikke kan svare på, er om han har funnet Lake Wobegon, det norsk-svensk-tyske innvandrersamfunnet «et sted i Minnesota», så levende beskrevet av den tysk-danske forfatteren Garrison Keillor. Det har han allerede fortalt meg han ikke har funnet.

Men kanskje setter han inn jakten når han ved årsskiftet 2008-2009 vender nesen hjem til Minnesota. For selv om han kan innlemmes i rekken av norgesvenner i USA - han har «trynt 'an» på ski i Nordmarka - er hans tid i Norge over sammen med George W. Bush' funksjonstid.