London-avisa The Independent har fått tilgang til flere rapporter som vil danne grunnlaget for det britiske Sosialdepartementets årlige fattigdomsrapport, som skal legges fram i september.

Innholdet er lite oppløftende lesing for statsminister Blair, som har lovet sine velgere å redusere det store skillet mellom fattig og rik i Storbritannia.

Fattigdomsrapporten vil ifølge The Independent avdekke store regionale skiller, og med tydelighet vise at flest faller utenfor i de nordøstlige delene av England.