Tallet på amerikanere som mottar matkuponger har nå passert 38,2 millioner, og har økt med en kvart million bare den siste måneden. Flere vil det bli.

Myndighetene anslår at gjennomsnittlig 40,5 millioner amerikanere, rundt hver åttende innbygger, vil trenge matvarehjelp i år.

Landbruksdepartementet i Washington regner med å bruke minst 350 milliarder kroner på matkuponger.

Kravet for å få slik sosialhjelp via Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) er at husholdningens samlede inntekt er på under 16.000 kroner i måneden.