Slik går det når verdens største økonomi blir truffet i sitt nervesenter, både fysisk og strukturelt.

New York-børsen åpner tidligst fredag, og senest mandag. Den har ikke vært stengt i så lang tid siden annen verdenskrig.

Det store spørsmål er hvor stor innvirkning terrorangrepene får på økonomien. Vurderingene spriker, men angrepene kom på et uhyre ugunstig tidspunkt: De fleste økonomiske indikatorer peker ned, og forbrukerne var i ferd med å bli mer forsiktige.

— Det er altfor tidlig å dra et lettelsens sukk. Hvis man tar alle ting i betraktning kommer amerikansk økonomi neppe uberørt fra dette, sier Takashi Yamazaki, sjeføkonom ved Tokyo Marine Asset Management.

Global

Angrepene har til gagns illustrert hvor sårbar verdensøkonomien er blitt. Alt er så sammenflettet at et problem ett sted lett forplanter seg til hele verden.

Det så vi første gang da lokale problemer i Thailand utviklet seg til en økonomiske krise for hele Sørøst-Asia i 1997.

Forklaringen er kapitalens frie flyt gjennom et globalt datanettverk og at investorer følger de samme strategier. Disse forutsetningene gjør at en hendelse får samme virkning som en sten som kastes i vannet, som USAs tidligere FN-ambassadør, Richard Holbrooke formulerte det.

Desentralisering

Men samtidig er det en tendens mot desentralisering, både gjennom managementfilosofi og mulighetene innebygd i datanettverk. All informasjon er ikke samlet ett sted. Det gjør at finansinstitusjonene har backupsystemer som gjør det mulig å være på bena igjen relativt raskt.

Det viste seg i tilfellet meklerfirmaet Cantor Fitzgerald, som er størst på amerikanske statsobligasjoner og holdt til på toppen av World Trade Center. Dollaren er sterk så lenge resten av verden vil kjøpe statsobligasjoner. Forstyrrelser her kunne derfor ha alvorlige følger. Men det viste seg at Cantor hadde gode backupsystemer.

Det var verre for de ansatte.

— Det er klart at vi har lidd et tungt tap av kolleger og venner, sa styreformann Howard Lutnick.

— Samtidig er vi overbevist om at våre systemer og teknologi vil være på høyde med hva våre kunder forventer. Våre datasentra i New Jersey og London er uskadde, sa han.

Etterspørsel

Problemet ligger dermed neppe på det som kalles "supply"-siden, de som tilbyr finansielle tjenester. Det store spørsmål er hva terroren har gjort med etterspørselen: det vil si forbrukere og individuelle investorer.

— Disse angrepene skjedde på et kritisk tidspunkt, da USA var på kanten av resesjon, sier Matthew Poggi ved Lehman Brothers Japan. Resesjon er når økonomien krymper to kvartaler på rad.

ýNå er faren at denne tendensen kan forsterkes, sier Poggi.