Washington Times, en avis på den amerikanske høyresiden med erfaringsmessig gode kontakter til USAs «hemmelige tjenester», brakte allerede tidlig i januar en liten melding om at KGBs arvtaker, SVR – den delen av den tidligere kjempemessige «Komiteen for statens sikkerhet» som fikk ansvaret for etterretningsvirksomheten i utlandet, fortsatt var i full virksomhet i Irak.

Det ble ikke utelukket at SVR-folkene hadde et hemmelig samarbeid med Mukhabarat, Iraks fryktete hemmelige tjeneste, delvis bygd opp etter mønster av KGB. I artikkelen den gangen het det at etterretningsorganisasjoner i USA (les: CIA) fryktet at SVR-agentene lekket hemmelig informasjon fra FN-behandlingen av krigsspørsmålet til Mukhabarat.

DE RUSSISKE SPIONENE, den daglige betegnelsen på utøvere av «verdens nesteldste yrke» er fortsatt i Bagdad.

Det kan leses i Moskva-avisen Nezavisimaya Gazeta, en russisk avis kjent for sine gode kontakter i sitt lands etterretningsmiljø. Avisen fortalte fredag at de russiske agentene hadde regelmessige møter med sine irakiske kolleger.

Avisene brakte også spekulasjoner om hva oppdraget er: Å sikre seg kontroll med arkivene til de hemmelige tjenestene i Irak dersom Saddam Husseins regime faller.

At dette må være en viktig oppgave, synes å herske liten tvil om tatt i betraktning den risiko SVR utsetter sine ansatte for ved å holde dem i Bagdad.

Avisen skriver at arkivene er viktige for å beskytte russiske interesser i «nye» Irak, å skaffe oversikt over hvordan Saddam Hussein eventuelt har finansiert politiske partier og bevegelser i Russland og å skaffe innblikk i etterretning som Irak har drevet i andre land. I så fall er det i et kappløp med kolleger fra både CIA og britiske MI-6, at det vil være interesse for disse arkivene både i Washington DC og London er hevet over tvil.

Ifølge Nezavisimaya Gazeta var arkivene et av de hete temaene da den tidligere KGB-sjefen og utenriksministeren Jevgenij Primakov besøkte Saddam Hussein i februar, på direkte ordre fra president Vladimir Putin.

Tidligere har det også vært hevdet at SVR-agentenes oppdrag er å beskytte den russiske ambassaden og russiske borgere som oppholder seg i Irak. Men det er det egentlig en oppgave andre hemmelige tjenester i Russland har.

MEN DET ER TING som tyder på at SVR-agentene har en mangslungen oppgave.

På en nettside som administreres av den militære etterretningsorganisasjonen GRU, finnes det daglige oppdateringer av det anglo-amerikanske felttoget.

Her kommer det frem opplysninger som så langt jeg har oversikt over, ikke er presentert verken på briefinger i hovedkvarteret i Qatar, i andre offisielle sammenhenger, eller i reportasjer fra utsendte medarbeidere fra amerikanske eller vestlige medier.

Som f eks. en detaljert beskrivelse av den amerikanske styrkeoppbyggingen utenfor Karbala sør for Bagdad, der 20.000 soldater, 200 panservogner, 150 artillerienheter og 250 helikoptre venter på en direkte ordre fra øverstkommanderende, general Tommy Franks, før de setter inn en ny offensiv nordover.

Det legges til at disse opplysningene er hentet fra avlyttede radiomeldinger.

Nå trenger man ikke å være i verken Bagdad eller nabolaget for å drive signaletterretning, men dette kan jo være opplysninger mennene i Bagdad har fått fra sine irakiske kolleger, fra en fortsatt virksom signaletterretning nord for Bagdad.

DE RUSSISKE AGENTENE kan jo også være rådgivere, for det vi vet.

Opplysninger tyder nemlig på at irakerne har tatt i bruk velkjente sovjetrussiske trick fra den kalde krigens dager i forsøk på å villede amerikanerne.

På russisk fagspråk heter det «maskirovka» – villedning, eller aktive tiltak for å villede fienden. Sovjethæren brukte dette med stor suksess og klarte å skape inntrykk av at den russiske hæren var 12 meter høy, ifølge en kjent avhopper som under navnet Victor Suvorov berettet om dette i flere bøker, Han fortalte bl.a. om hvordan store avdelinger med panservogner, egentlig var papp og trevirke, noe som ikke kom frem på datidens satellittbilder.

I forrige uke meldte anglo-amerikanske piloter om et vellykket angrep mot en flyplass; alle 20 flyene som var oppstilt ved rullebanen, var ødelagt. Granskning av bilder tatt etter angrepet, viste at de 20 flyene bare var «billige kopier».

Og dermed kan man fritt spekulere i hva KGB-arvingene gjør i Bagdad.