Nye dokumenter avslører hva som skjedde bak lukkede dører.

Det er kjent at mange vestlige stats— og regjeringsledere før Berlinmurens fall var skeptiske til tysk gjenforening. Det gjaldt blant andre britenes statsminister Margaret Thatcher og den franske president François Mitterrand.

Lederne var bekymret for at en gjenforening ville forstyrre den politiske maktbalansen i Europa. Hittil hemmelige dokumenter smuglet ut av Russland, som avisen The Times har fått innblikk i, avslører hvor stor nervøsiteten var i denne kaotiske perioden.

Et dokument refererer fra et møte som Thatcher hadde med Sovjetunionens daværende stats— og partisjef, Mikhail Gorbatsjov (bildet), to måneder før Muren falt 9. november for 20 år siden. Her sier Thatcher at Vesten ikke ønsker en gjenforening, men tvert imot at Sovjetunionen gjør det de kan for å stoppe dette.

En sikkerhetsrisiko

Et samlet Tyskland «ville føre grensene tilbake til før krigen, og det kan vi ikke tillate, fordi en slik utvikling vil undergrave stabiliteten i internasjonale forhold og utgjøre en risiko for sikkerheten vår,» fastslo jernkvinnen på møtet i Moskva.

Hun visste at bemerkningene var kontroversielle. Etter å ha gjort det klart at hun forsto at Sovjetunionen ville la alle land utvikle seg i eget spor under forutsetning av at de fortsatte å være en del av Warszawapakten, ba hun om at det neste hun skulle si ikke ville komme i de offisielle referatene. Samtalen ble ikke desto mindre gjenskapt etter hukommelsen etter møtet.

– Hun snakket om hvor stor bekymring uroen i Øst-Tyskland skapte. Hun sa at den kunne forårsake store forandringer, og fryktet at den ville bane vei for en tysk gjenforening, heter det, til tross for at dette gikk imot Vestens offisielle politikk.

– Hun forsikret også Gorbatsjov om at den amerikanske presidenten, George H.W. Bush, ikke ville gjøre noe som russerne kunne oppfatte som en trussel mot deres sikkerhet. Dette bekreftet amerikanerne senere på et sovjetisk-amerikansk toppmøte på Malta.

Bush hadde samme år overtatt stillingen etter Ronald Reagan, som to år tidligere, i juni 1987, sa de berømte ordene foran Brandenburger Tor i Berlin:

– Mr. Gorbatsjov, riv ned denne muren!

Historiske dokumenter

Dokumentene ble smuglet ut av en ung skribent, som fikk innblikk i kopier fra statsarkivet. Det var flyttet til Gorbatsjovs private lager i Moskva da han måtte overlate den politiske toppstillingen til Boris Jeltsin i 1991. Pavel Stoilov innså straks den historiske betydningen av dokumentene, kopierte mer enn 1000 av dem, og tok dem med til London før arkivet ble forseglet.

Utvalget kaster også lys over hvor vaklende det kommunistiske politbyrået var i forhold til hvordan de skulle håndtere uroen over hele Øst-Europa. På et møte seks dager før murens fall foreslo daværende utenriksminister, Eduard Sjevardnadze, til og med at Sovjetunionen skulle rive muren selv:

– Det vil bli veldig vanskelig for dem (østtyskerne) hvis vi gjør det, svarte Vladimir Kryutsjkov, sjef for sikkerhetspolitiet KGB, ifølge referatet.

Gorbatsjov fortsatte:

– De (østtyskerne) vil være solgt … Når de blir rammet av verdensøkonomien, kommer levestandarden til å synke øyeblikkelig. Vesten ønsker ikke en tysk gjenforening, men de vil bruke oss til å hindre det.

Resten av historien er kjent. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble offisielt gjenforent 3. oktober 1990. Warszawapakten ble oppløst i 1991.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

VILLE SAMLE: Helmuth Kohl ønsket et gjenforent Tyskland.