15 fiskere var mandag morgen reddet over i motorbåter, opplyser departementet for kriseberedskap.

Kraftig vind har ført isflaket lenger til havs, og myndighetene planlegger å sette inn helikoptre og et luftputefartøy for å redde fiskerne.

Fiskerne var ute på den islagte sjøen for å pilke til tross for advarsler om at isen kunne begynne å drive.