Over 400 etterforskere, patologer, rettsmedisinere, sorgeksperter og andre deltar i det møysommelige puslespillet med å sette likrestene sammen. Men krematoriet har mangelfulle kartotek, og ingen vet hvor mange lik man leter etter.

— Dette er ingen flyulykke med 253 mennesker om bord, alle navngitt og klare for identifisering. Her vet vi ikke hvor mange det dreier seg om, men etter som timene går, blir denne tragedien bare større og større, sier rettsmedisiner Kris Sperry.

De lokale etterforskerne har fått føderal bistand fra et spesialteam fra Maryland, som har spesialisert seg på identifisering av likrester som blir vasket ut av kirkegårder under flom. Denne gruppen har også arbeidet med identifisering etter terrorangrepet mot World Trade Center.

"Biologisk suppe"

Etterforskerne har så langt satt sammen likrester tilsvarende 130 lik, men puslespillet blir stadig vanskeligere. DNA-eksperter har store vanskeligheter, fordi de ikke vet hvem eller hvor mange de leter etter.

— Dette er nærmest som en biologisk suppe av likrester, sa en av de medisinske ekspertene til TV-kanalen CNN tirsdag. Det er ikke mye igjen av et lik som har ligget i skogen i over ti år.

Mens noen lik var en flytende masse var andre så ferske at de ennå hadde merkelappen fra sykehus eller begravelsesbyrå festet til den ene stortåa.

— Det ferskeste liket vi har funnet, er en mann som ble levert til kremering på Valentine’s Day for ei uke siden, sier sheriff Steve Wilson.

Utvidet tiltale

Krematorieeieren Brent Marsh forsøkte helt til det siste å gi inntrykk av at alt var i skjønneste orden. Pårørende fikk oversendt urner med aksen av sine kjære, uten å ane at dette var forfalsket.

Innholdet i flere urner er undersøkt av eksperter, som har funnet ut at det i flere tilfeller dreier seg om aske som ikke stammer fra mennesker. I noen tilfeller er urnene blitt fylt med betongstøv, sier ekspertene.

Marsh som ble arrestert fredag, men løslatt mot kausjon dagen etter, er nå arrestert igjen og siktelsen er utvidet. Den opprinnelige siktelsen lød på tyveri, forfalskninger og svindel, men etter hvert er det kommet 11 nye anklagepunkter, og hvert av dem kan gi opp til 15 års fengsel. De pårørende føler seg bedratt, fortvilet og skuffet over hva Marsh-familien har fått seg til å gjøre. Marsh har vært respektert av alle, men nå begynner flere i lokalsamfunnet å tenke tilbake. De er enige om at det er svært lenge siden det har vært røyk fra forbrenningsanlegget til krematoriet.

(NTB)