Tsjekkiske meteorologer snakket om hundreårsflommen.

Den historiske Karlsbroen i sentrum av byen ble sperret, slik at ryddemannskaper kunne fjerne trestammer og annet drivgods som flomvannet hadde ført med seg. Prahas bymyndigheter kjempet for å redde så vel menneskeliv som verdifulle kulturminner.

Opp til 50.000 innbyggere fikk beskjed om å forberede seg på å flytte fra sine hjem til midlertidige oppholdssteder. Inntil tirsdag formiddag var sju mennesker funnet omkommet etter at uvær og enorme nedbørsmengder hadde rammet de sørlige delene av Tsjekkia.

Evakuert

Et sykehus på bredden av Vltava, som på tysk heter Moldau, måtte tømmes for pasienter, og borgermester Igor Nemec ba krisepsykiatere melde seg for å bistå de evakuerte. I enkelte av Prahas sørlige forsteder hadde elva allerede gått over sine bredder.

Regnet fortsatte å falle, og Jiri Friedel i selskapet som har ansvar for demningene i Vltava sa at vannstanden i elva var den høyeste siden 1890. Han anslo vannmassene som nå raste gjennom elveløpet til å være 20 ganger større enn gjennomsnittet for denne årstiden.

I Oberösterreich nordvest i Østerrike druknet en brannmann som var på vei hjem fra redningsarbeid tirsdag, da bilen hans ble tatt av flomvann. Dagen før omkom eieren av et vertshus i landsbyen Kirchheim lenger sør i landet, da han ble tatt av et jordskred.

Katastrofe

I den tyske delstaten Sachsen, som i sør grenser mot Tsjekkia, fortsatte flomkaoset tirsdag morgen, selv om regnværet langsomt avtok. Flere steder i Tyskland, Tsjekkia og Østerrike er erklært som katastrofeområder.

Ekstremt store nedbørsmengder førte til at vannet i elva Elben steg til rekordnivå. I den gamle kulturbyen Dresden, ofte kalt "Firenze ved Elben", ble det notert en vannstand på 6,51 meter, godt over en halv meter mer enn meteorologene hadde forutsagt.

I Passau ved Donau på grensen mellom Østerrike og den tyske delstaten Bayern passerte vannet natt til tirsdag timetersgrensen. Men bymyndighetene fattet håp da vannet steg mindre enn antatt, og prognosene for flomtoppen ble justert ned fra 10,90 til 10,70 meter.

NTB