At Sponheim setter to typer dyrehold opp mot hverandre er i og for seg greit. At han samtidig setter by og land mot hverandre er bare med på å øke den splittelsen landbruket i stor grad sliter med i dag. Jeg synes det er ekstra synd at Nils T. Bjørke (leder i Hordaland Bondelag) i BT 20. november kaster seg på denne bølgen med kommentarer av karakteren "Mange folk i byene har hund for å skremme — disse hundene kan umulig ha det godt". Slike utsagn er beste fall egnet til å stigmatisere byfolk.

I verste fall fører dette til en enda større splittelse - noe som i aller høyeste grad truer landbrukets eksistens. Når Bjørke avfeier pelsdyrdebatten med et så enkelt argument som at «når dyr skinner i pelsen trives de og er friske», er vi tilbake på steinaldernivå. Bjørke har tydeligvis ikke lagt merke til at det på Landbrukshøyskolen finnes et eget fagfelt innen velferd og atferd hos husdyr (studieretningen etologi). Hvor enkelt hadde det ikke vært om vi slapp denne femårige utdannelsen og bare kunne løpe rundt med en pelsmåler patentert av ein globetrottar frå Voss.

Vi driver naturligvis med mer avanserte metoder enn dette og jeg vil med det samme gjøre oppmerksom på at det er foretatt mye forskning på nettopp atferd og velferd hos pelsdyr. Sett i sammenligning er det vi vet om hundens atferd og velferd forsvinnende lite. Raseavlen blir av flere faglig sterke personer betraktet som svært betenkelig ý se boken «Dogs» av Raymond og Lorna Coppinger. Rådet for dyreetikk har i denne sammenheng kommet med en uttalelse (se f.eks Landbrukshøyskolens nettsider). Det er helt klart kritikkverdige forhold i både produksjons- og kjæledyrholdet, men ingen av dem blir bedre av om man krangler om hvem som har det verste regimet.

Jeg vil oppfordre meningsytrere for landbruket til å oppdatere seg på fagfeltet som gjelder atferd og velferd hos dyr. Ikke minst bør landbruksorganisasjonene bli flinkere til å benytte seg av etologene fra Landbrukshøyskolen. I første rekke må dette være for å øke dyrenes velferd og i andre rekke for å øke bøndenes troverdighet overfor forbrukerne. I fremtiden håper jeg å se en mer kunnskapsrik og nyansert debatt om dyrehold - også fra landbruket!

RANDI HELENE TILLUNG HOVEDFAGSSTUDENT I ETOLOGI VED NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE