Dommen i Oslo tingrett er i samsvar med det forelegget politiet ga kvinnen, men som hun nektet å vedta. 80-åringen møtte til hovedforhandling bak lukkede dører sist fredag, og erkjente seg ikke skyldig.

I tillegg til boten må hun nå også betale saksomkostninger og avisbudets legeregninger.

Tredje gang

Episoden med hunden skjedde på Ullern på Oslos vestkant om ettermiddagen den 3. februar for ett år siden. Da budet var i nærheten av tiltaltes postkasse, ble han plutselig bitt i låret av tiltaltes hund som gikk løs.

I domspremissene utelukker ikke retten at avisbudet kan ha sparket etter hunden som en refleks på bitingen, men retten finner å kunne utelukke at fornærmede sparket først.

Hundeeieren forklarte at budet sparket først, men hun ble ikke trodd av retten fordi hun selv ikke så hendelsesforløpet.

Dessuten var det tredje gang hunden bet avisbudet.

Hundeloven

At kvinnen ble tiltalt og dømt for brudd på hundeloven skyldes at hun med vilje lot hunden gå løs i strid med hundelovens paragraf 28. Hun unnlot å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angrep eller skadet en person fordi hun ikke hadde hunden i bånd.

Retten finner at 80-åringen har opptrådt uaktsomt med tilstrekkelig subjektiv skyld. Den subjektive skylden bygger på at hun kjente til at hunden var sær og at den i visse situasjoner kunne glefse mot fremmede.

Dommen i tingretten var enstemmig. Den dømte kvinnen har en pensjon på kr. 175.000 per år, men en formue på tre millioner kroner.