PER NYHOLM Roma

Carla del Ponte, sjefanklageren ved FNs krigsforbryterdomstol, fløy i går fra Beograd etter å ha erklært seg overbevist om at den tidligere diktator, Slobodan Milosevic, før eller siden vil bli stilt for krigsforbryterdomstolen i Haag, siktet for massemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Skuffet Del Ponte erklærte seg skuffet over resultatet av sine samtaler med president Vojislav Kostunica, som avviste hennes krav om at Milosevic og hans innerste krets overføres til FN-fengselet i den nederlandske hovedstaden.

Hun beskyldte presidenten for å ha mottatt henne kun fordi han følte seg tvunget til det. Hun tilføyde at han hadde brukt den timen som var avsatt til deres møte til å klage over FN-tribunalets arbeid.

«Det er på tide han endrer oppfatning,» sa del Ponte.

I en avsluttende kommentar fremhevet del Ponte at FN-tribunalet rangerer over alle nasjonale domstoler, og at ingenting vil være avsluttet ved – som foreslått av serberne – å tiltale Milosevic, den fremdeles fungerende serbiske presidenten Milan Milutinovic og andre høytstående serbiske politikere og militære ved serbiske eller jugoslaviske domstoler.

«Du får aldri Slobo» Om sin etter sigende ganske stormfulle samtale med Kostunica sa del Ponte: «Jeg var litt skuffet. Jeg måtte lytte i en halv time uten å kunne komme til orde. Jeg forsøkte å innlede en dialog. Det viste seg i praksis å være umulig.»

Sine øvrige samtaler i Beograd betegnet del Ponte som «positive», selv om ingen ga henne tilsagn om en utlevering av det gamle styrets toppfigurer. Hun tilføyde at det er et åpent spørsmål om Jugoslavia vil samarbeide med FN-tribunalet, men at hun er overbevist om at Milosevic før eller siden ville bli brakt til Haag.

Den tidligere diktatoren er stadig formann for sosialistpartiet og dermed leder av opposisjonen. Rasende demonstranter benyttet del Pontes besøk i Beograd til å kaste egg på bilen hennes mens de skrek: «Du får aldri Slobo. Du får aldri Slobo.»

Vestlig renkespill En utbredt oppfatning i Serbia er at FN-domstolen favoriserer Kroatia og Bosnia, Serbias hovedmotstandere i krigene som la Balkan øde etter det sosialistiske Jugoslavias undergang i 1991. I FN-fengselet sitter for tiden både serbere, kroater og muslimer.

Blant serbere er det en følelse at det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning som følge av et målrettet vestlig renkespill, ikke fordi Milosevic og andre tidligere kommunister nektet å demokratisere den eksisterende forbundsstaten med det resultat at andre republikker valgte å forlate den.

Den siste tidens diskusjon om NATOs bruk av uranforsterket ammunisjon i Kosovo og Bosnia bidro til å skjerpe motsetningene i Beograd, sier observatører.

Flere navn Kostunica og andre argumenterer med at en utlevering av de siktede dels vil stride mot forfatningen, dels vil øke den politiske spenningen i en situasjon da det nye demokratiet ennå ikke er konsolidert.

Del Pontes motspill var å overbringe Kostunica en ny liste med navn på prominente serbere som hun ønsker plassert i FN-fengselet.

Kostunica og flere ministre skal være av den oppfatning at de kan nøye seg med å stille Milosevic for retten i Beograd, siktet for korrupsjon, valgsvindel og i verste fall oppfordring til drap. Dette avvises av den temperamentsfulle FN-anklageren som ikke å være tilstrekkelig. «Det er Jugoslavias plikt som medlem av FN å samarbeide med tribunalet,» sa del Ponte.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende