Til tross for en stor operasjon og med etterfølgende god pleie hos en forvert: hubroen Bubo måtte avlives.

Den ble fanget og overlevert fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland. Siden det var et eksemplar av en utrydningstruet art, bestemte man seg for å forsøke å redde hubroen. Den ble sendt til Stend Dyreklinikk for operasjon.

Førstekonsulent Stein Byrkjeland ved miljøvernavdelingen forteller til bt.no at foten ikke grodde bra nok. Derved var det ingen vei utenom å avlive Bubo. Det skjedde like før jul.

RØNTGEN: Hubroen Bubo var til røntgenundersøkelse og fikk godt stell, men måtte likevel tilsist avlives.
Foto: Jan M. Lillebø