THOMAS HEINE

Amman

Statsminister Ariel Sharon økte i går innsatsen ytterligere i det politiske spillet om Gazas fremtid. Etter å ha sparket to statsråder fra det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal Union, har Sharon flertall i regjeringen for tilbaketrekkingsplanen sin, men risikerer samtidig at regjeringen går i oppløsning og at hans eget Likud-parti splittes.

Sharon tok beslutningen om å avskjedige transportminister Avigdor Lieberman og turismeminister Benny Elon, etter at han hadde mislyktes i å overtale tre statsråder fra Likud til å støtte hans plan for Gaza. Hvis alle tre, deriblant finansminister Benjamin Netanyahu og utenriksminister Silvan Shalom, stemner imot planen på søndagens regjeringsmøte, ville planen bli nedstemt med 12 mot 11 stemmer.

«Diktatoriske»

Etter oppsigelsen av de to statsrådene fra Nasjonal Union ser resultatet i stedet ut til å bli 11-10 for Sharons plan, som gjennom fire trinn skal rydde Gaza for jødiske bosettere innen utgangen av 2005. Selv uten flertall i Nasjonal Union har Sharons regjering flertall i Knesset, men dette flertallet forsvinner hvis bosetternes parti, Det nasjonalreligiøse parti(NrP) gjør alvor av truslene om å forlate regjeringen.

Formannen i NrP, Effie Eitam, betegnet i går oppsigelsene som «diktatoriske», og presiserte at Sharon har foretatt en klar ideologisk dreining, men avklarte ikke om han vil trekke seg fra regjeringen.

Hvis NrP forlater regjeringen må Ariel Sharon enten fortsette med en mindretallsregjering eller forsøke å overtale Arbeiderpartiet og/eller to ultraortodokse partier til å gå inn i regjeringen.

Uansett hva han gjør, risikerer han at fremtredende Likud-folk forlater partiet i protest eller forsøker å kaste Sharon som partiformann og statsminister. Meningsmålinger signaliserer at Sharon har et flertall av Likuds velgere bak seg i planen om tilbaketrekking, men en uravstemning blant partiets knappe 200. 000 medlemmer for en måned siden, viste at et markant flertall imot planen.

Foreslo arrestordre

Partimedlemmene vet at Likud vil klare seg betydelig bedre med Sharon ved roret enn med Netanyahu, men mange mener at Sharon nå har gått for langt og må bremses.

Flere politiske forviklinger — da av en noe mer kuriøs karakter- oppsto da turistminister Benny Elon holdt seg i skjul for å unngå å få oppsigelsesbrevet. Oppsigelsen trer nemlig først i kraft etter 48 timer, og Elon håpet dermed å fremdeles være statsråd søndag og stemme imot planen på det ukentlige regjeringsmøtet.

— Jeg vil gjøre alt for å hindre et flertall, sa Elon til israelsk radio.

Elons taktikkeri fikk et av de arabiske medlemmene i Knesset, Ahmed Tibi, til å foreslå at Sharon skulle utstede en arrestordre på den unnvikende statsråden.