Men for få uker siden kom Ryanair-saken og det som kan bli stående som årets pressemelding.

Avsenderen var ikke Ryanairs sjef, Michael O'Leary, selv om han reagerte på vanlig flåkjeftet vis mot Europakommisjonen, da den krevde at Ryanair returnerer 35 millioner kroner selskapet har fått ulovlig av flamske myndigheter.

Subsidiene fikk selskapet for å bruke nærmest nedlagte Charleroi flyplass. Ryanairs voldsomme vekst sparket liv i flyplassen.

Denne typen subsidiering er slik blitt et regionalpolitisk virkemiddel også andre steder i Europa.

Men Kommisjonen fulgte regelboken. Problemet er at subsidiene ble gitt eksklusivt til Ryanair. Alle må behandles likt!

O'Learys kjefting mot Kommisjonen som «fiende av lavprisbilletter» og hva som verre er, fikk en EU-kommissær til å si at Ryanair-sjefen «opptrådte uhyre provoserende under hele prosessen».

Kommisjonen er jo vant til at aktører den har en høne og plukke med (norske myndigheter, for eksempel) setter seg pent ned og forhandler om hvor mange fjær som skal trekkes. Ryanair valgte i stedet krig helt fra take-off. Det kan man mene forskjellige ting om.

Men, jeg nevnte en pressemelding. Den kom per e-post samme kveld som Kommisjonen tok sin beslutning. Avsender var Assembly of European Regions, «Forsamlingen av Europas regioner». AER tok tak i at Kommisjonen, for å møte kritikken, også hevdet å ha de regionale flyplassenes ve og vel i sinne.

«AER noterer seg med glede at Kommisjonen plutselig har begynt å interessere seg for de regionale flyplassenes betydning for regional utvikling. AER beklager derimot at løftene antydet i tittelen på vedtaket — «Kommisjonens beslutning om Charleroi flyplass styrker lavprisselskapene og den regionale utviklingen» - forblir noe underutviklet i resten av teksten», het det.

Den bitre ironien er enda tydeligere i den engelske teksten.

Pressemeldingen kom bardus på m e diene.

Morgenen etter kom samme melding igjen, og dagen etter ytterligere en gang. Noen hadde oppdaget send-knappen, åpenbart.

Hva er AER? Har de noe å gjøre med den berømmelige Regionkomitéen, som ble dannet som rådgivende organ for EU i 1992.

Svaret er at AER er en fagforening for 250 regioner i 30 land. AER samarbeider mye med Regionkomitéen. Det er nok et samarbeid i stillhet, for i dag er det ikke mye å høre om regioner i EU, annet enn som redskap for spredning av subsidier (regionstøtte).

Den visjonære kommisjonspresidenten Jacques Delors snakket først på 1990-tallet mye om «regionenes Europa». Hans idé var at regionene skulle ta makt fra nasjonalstatene og bli byggeklosser i det nye Europa.

Men akk, på den europeiske arena har nasjonalstatene full kontroll igjen.

Kommisjonen synes ellers å ha sine regionpolitiske ord i behold. Siden Ryanair-beslutningen har fire nye selskap varslet at også de vil fly fra Charleroi.