Flere målinger den siste tiden har vist at de konservative og deres statsministerkandidat Stephen Harper ligger an til å overta makten. Ledelsen har variert mellom 7 og 12 prosentpoeng, men alt tydet på et regjeringsskifte.

Paul Martin har ledet en mindretallsregjering i nesten halvannet år. Nyvalget tvang seg fram da den canadiske nasjonalforsamlingen ble oppløst i november i fjor, etter at mindretallsregjeringen hadde tapt en tillitsvotering.

Skandalen

De folkevalgte stemte for mistillit etter avsløringen av en skandale der folk i regjeringen og det liberale parti tok imot bestikkelser for å gi offentlige informasjonsoppdrag til selskaper i reklamebransjen i provinsen Quebec. Opposisjonen gjorde felles front mot Martin.

Dermed kunne de konservative med støtte fra de venstreorienterte nydemokratene og fra de franskspråklige canadiernes separatistparti Bloc Quebecois stemme ned regjeringen. Den tiltrådte i mai 2004, og kan bli husket som en av de kortvarigste i Canadas historie.

Valgkampen har vart i åtte uker, noe som er lenge etter canadiske forhold, og canadierne er heller ikke vant til å gå til urnene midt på vinteren. Valgkampen har dreid seg om Quebec-skandalen, men også om skattespørsmål og temaer som homofile partnerskap.

Partnerskap

Den ungdommelige opposisjonslederen Stephen Harper – han er bare 46 år gammel – vil ha ny debatt om ordningen med formaliserte partnerskap mellom mennesker av samme kjønn. Ordningen, som ble innført av Martins regjering i fjor vår, har vist seg svært populær.

Siden nyvalget ble omskrevet, har canadiske homofile hatt det travelt med å inngå partnerskap, av frykt for at en konservativ regjering skal avskaffe ordningen. Harper og hans folk vil også stramme inn på kontantstøtten innvandrere får ved ankomst til Canada.

De konservative lover dessuten avgiftskutt, hardere kamp mot kriminalitet og mer innsyn i regjeringens arbeid slik at snusk blir lettere å avsløre. Mye tyder på at dette budskapet vil føre til regjeringsskifte i Canada etter nyvalget mandag.