De to husene på Agerkær og Ruskær, som er 12 og 14 etasjer høye, ble bygd på 1950-tallet og er feilkonstruert.

Vinden var mandag ettermiddag ikke så kraftig at det ble satt i verk tvangsmessig evakuering, men de mellom 800 og 1.000 beboerne ble oppfordret til å flytte ut og søke tilflukt på en skole i nærheten.

Rødovre kommune har anslått at det vil koste opp mot en halv milliard kroner å renovere de to feilkonstruerte boligblokkene som til sammen inneholder 312 leiligheter.

I stedet for å starte renovering er det derfor søkt om rivningstillatelse, men inntil videre er leilighetene bebodd.