Med seks mot tre stemmer har USAs øverste dommere avgjort at Bush ikke skulle ha beordret Texas til å rette seg etter en avgjørelse i Haag-domstolen ICJ. ICJ ba om at saken mot dødsdømte Jose Medellin og 50 andre mexicanere i amerikanske fengsler måtte gjennomgås på nytt.

Medellin ble nektet kontakt med mexicanske representanter etter at han ble arrestert i Texas for voldtekt og drap på to tenåringsjenter i juni 1993. I 2004 fant ICJ at saken mot Medellin og 50 andre mexicanere måtte gjenopptas fordi deres rettigheter etter Wien-konvensjonen var blitt krenket. Wien-konvensjonen fastslår retten til å ha samtale med representanter for hjemlandet.

Bush ba i 2005 alle berørte delstater om å gjennomgå sakene på nytt med tanke på å finne ut om de dødsdømtes rettigheter var blitt krenket.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts sier i en begrunnelse av flertallets syn at Bush ikke kan kreve dette og se bort fra delstatenes rettsregler og lovgiving.

SCANPIX