Høyesterettsdommer Anthony Kennedy vil ha mer tid til å studere saken.

Domstolen ga derfor onsdag morgen norsk tid ordre om at henrettelsen av Clarence Hill, som skulle vært gjennomført få timer senere, skulle utsettes på ubestemt tid. Dødsdommen mot Kennedy kan dermed ikke fullbyrdes før høyesterett uttrykkelig gir ordre om det.

Clarence Hill er dømt til døden for drapet på en politimann i delstaten Florida i 1982. Hans forsvarere har gjentatte ganger hevdet at han er så tilbakestående at han ikke kan holdes juridisk ansvarlig for sine handlinger.