• Ingen tvil, det måtte bli ja for meg, erklærte Nancy King etter å ha avgitt stemme i menighetslokalene til Donnybrook kirke ved 15-tiden lørdag.

At Donnybrook ikke nettopp er et fattig område, kunne den jevne strømmen av blankpolerte og dyre biler vitne om. Vi traff heller ikke en eneste nei-velger mens vi stod utenfor stemmelokalet.

Nancy King kunne ikke helt forklare hvorfor hun hadde stemt ja, og ikke ville hun bli tatt bilde av heller ý "jeg er ikke kledd for anledningen".

Tre andre forklarte seg derimot med stor tydelighet:

— Jeg hadde en viss tvil, men kom til at et ja er den eneste veien fremover for Irland. Vi har ingen rett til å nekte landene i østeuropa de samme fordelene ved EU som vi har hatt selv, sa Crona Byrne til Bergens Tidende.

Thomas Dunleavy hadde også de nye søkerlandene i bakhodet da han stemte.

— Dessuten stemmer jeg alltid ja til EU. Bortsett fra på den første Nice-avstemningen i fjor, da jeg var bortreist. Derfor var det godt å få stemt nå, sa Dunleavy.

Unge John Conners stemte også ja med henvisning til at han ville ha flere medlemsland i EU.

Dessuten viser at han til at en av de fremste nei-lederne, Justin Barrett i "No to Nice", er avslørt med tette forbindelse til et tysk nazistparti.

— Kombinasjonen av disse to hensynene har fått hele min familie og alle jeg kjenner til å stemme ja, sier Conners.

Valglokalene i Irland stenger klokken 21. Ved 16-tiden viste uoffisiell tall at om lag 28 prosent hadde avgitt stemme. Det tyder på at valgdeltakelsen til slutt blir betydelig høyere enn da Irland sa nei til Nice-traktaten første gang i fjor som-mer. Da deltok bare 32,9 prosent i valget.

En høy valgdeltakelse i dag antas å gagne ja-siden.

I syv kretser har det vært elektronisk stemmegivning. Resultatene herfra of-fentliggjøres rundt midnatt. Hovedtyngden av stemmene telles opp i morgen.

I TVIL - Jeg hadde en viss tvil, men kom til at et ja er den eneste veien fremover for Irland, sa Crona Byrne til Bergens Tidende.
FOTO: DAVID O`SHEA